Herberget Lindevangen

Herberget Lindevangen
Herberget er et midlertidigt botilbud for hjemløse med andre personlige og sociale problemer – dog ikke misbrug eller ubehandlede psykiske lidelser. Herberget har 26 værelser i forskellig størrelser. Her bor både mænd og kvinder, enlig og par – med og uden børn.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et værelse, skal du kontakte Herberget. Du kan enten ringe eller møde op.

Lindevangen har også en række særlige tilbud for unge mellem 18-25 år. Bostøtten er Lindevangens udgående team, som yder støtte i hverdagen til beboere, der flytter i egen bolig.

 

Herberget Lindevangen er en del af
Herbergerne på Frederiksberg

Hjemløsning ApS
Vi tilbyder nuværende og tidligere beboere en mere meningsfuld og aktiv hverdag.
Læs mere om Hjemløsning ApS.

Andre tilbud
Der findes følgende andre tilbud til hjemløse:
Herberger i Københavnsområdet
Natvarmestuer
Væresteder
Gratis eller billig mad
Hus Forbi
Forening for hjemløse

Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og kan skabe positive forandringer i deres liv med en helhedsorienteret støtte samt et konstruktivt modspil.